Архів новин


Новини Липень 2019

30 / 07 / 2019

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

 

 

 

14.06.2019

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

           20196143872     
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД»

(ПРАТ «ЗАЗ»)

 

код ЄДРПОУ 25480917

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1.   Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична/фактична/поштова адреса: 69600, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Соборний, буд.8

тел. (061) 286-00-01, (061) 213-77-98

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Запорізький автомобілебудівний завод» має різноманітні та численні виробництва по профілю і технології. До складу ПРАТ «ЗАЗ» входять 19 структурних підрозділів: арматурне виробництво, пресовий цех № 1, пресовий цех № 2, цех зварювання, цех фарбування, складальний цех, цех пластмасових виробів, конструкторський відділ автоскладального виробництва, випробувальний центр, відділ головного енергетика, відділ головного механіка, цех ремонту та обслуговування обладнання, ВГРП «Автотранспорт», відділ складських операцій, залізнична дільниця, центральна заводська лабораторія, відділ охорони праці і навколишнього середовища, склад готових автомобілів, митно- ліцензійний комплекс, ТОВ «НДКТІМ-СІЛЬГОСПМАШ», ТОВ «ЗАЗОСНАСТКА», відділ забезпечення матеріалами.

На підприємстві налагоджено повний цикл автомобільного виробництва, який включає технології зварювання, фарбування, спорядження кузова і складання автомобіля.

Планована діяльність передбачає організацію виробництва автобусів в кількості 1000 штук на рік (моделі А10СЗА, АО8 та iншi) в головному складальному корпусі головного промислового майданчика ПРАТ «ЗАЗ». Технологія виробництва, обладнання для виробництва автобусів повністю відповідає виробництву, що відбувалось на виробничому підрозділі «Мелітопольський моторний завод» ПРАТ «ЗАЗ».

Технологічний цикл виробництва автобусів ідентичний циклу з виробництва автомобілів і не призведе до утворення нових видів забруднюючих речовин, відходів, скидів.

Технічна альтернатива 1.

Подальша робота виробничого майданчику без організації виробництва автобусів. Технічна альтернатива не прийнятна, так як виробництво автомобілів на ПРАТ «ЗАЗ» на теперішній час призупинено, штат працівників скорочено. Критична ситуація, у якій підприємство знаходиться вже декілька років поспіль, пов’язана із падінням внутрішнього ринку нових автомобілів, втратою зовнішніх ринків збуту, агресивним кон’юнктурним середовищем. Боляче по підприємству вдарило різке дорожчання долара при наявності валютних кредитів, отримання яких мало б сприяти розвитку та модернізації обладнання.

Прийнято рішення цю альтернативу вважати недоцільною.

Технічна альтернатива 2.

Придбання нового автоматизованого технологічного комплексу обладнання з виготовлення автомобілів, автобусів. Аналізуючи ризики та матеріальні витрати на придбання нової технології прийнято рішення відмовитись від цього варіанту.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:

Планована діяльність здійснюється на території головного промислового майданчика ПРАТ «ЗАЗ» у головному складальному корпусі за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Соборний, буд.8.

Планована діяльність здійснюється без додаткового відведення земель.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Не розглядається в зв’язку з тим, що діяльність планується в межах існуючого та діючого підприємства.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається в зв’язку з тим, що діяльність планується в межах існуючого та  діючого підприємства.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність щодо випуску автобусів збільшить обсяг продукції підприємства та відповідно збільшить надходження коштів до бюджету за статтею податкові зобовязання. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальна територія  підприємства становить 93,79 га, площа забудови - 67,97 га.

Планована діяльність передбачає організацію виробництва автобусів в кількості 1000 штук на рік (моделі А10СЗА, АО8 та iншi) в головному складальному корпусі (площею 20,6 тис. м2) головного промислового майданчика ПРАТ «ЗАЗ».

Планована діяльність передбачає функціонування наступних підрозділів:

- заготівельної дільниці, до якої входять заготівельне відділення, відділення обробки листового металу та обробки профільних труб і алюмінієвих профілів;

- дільниці зварювання каркасу автобуса;

- фарбувальної дільниці;

- складальної дільниці.

На заготівельній дільниці проводяться роботи з підготовки та механічної обробки металевих вузлів та деталей автобуса.

На дільниці зварювання каркасу автобуса проводяться зварювальні роботи (аргонно-дугове, напівавтоматичне у середовищі вуглекислого газу, контактне зварювання). Всі зварювальні пости обладнані пересувними механічними фільтрами ПМСФ-1 «СовПлим».

На дільниці фарбування проводять підготовку поверхні кузовів під ґрунтування і фарбування, а саме знежирення, зачищення, шпаклювання.

Фарбування ґрунтованих поверхонь кузовів автобуса, деталей для автобуса відбувається в фарбувально-сушильному комплексі типа УТ-М, де відбувається пневматичне розпилення  і сушка лакофарбового покриття. Установка оснащена скловолокнистими фільтрами для очищення випарів лакофарбових матеріалів перед викидом в атмосферне повітря.

У фарбопідготовчому відділенні здійснюються зберігання лакофарбових матеріалів (у герметичній тарі) та доведення емалі, ґрунтовки, шпаклівки до робочого стану шляхом додавання розчинників, затверджувачів.

На складальній дільниці виконуються роботи з установки силового агрегату, паливної системи, пневмосистеми, панелей підлоги, м’якого настилу, поручнів і поруччя, боковин і криші, вікон, пасажирських дверей, системи опалення та монтажу електричного устаткування.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо планованої діяльності: 

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно з вимогами Законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ), поводження з відходами тощо.

- щодо забруднення атмосферного повітря – значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів на межі СЗЗ, дотримання меж СЗЗ, дотримання умов Дозволу на викиди;

– щодо поводження  з відходами – нормативно-допустимі обсяги утворення відходів, максимально можливе повторне використання відходів у виробництві, передача відходів, згідно укладеним договорам організаціям, які мають відповідні документи дозвільного характеру;

- щодо акустичного впливу – допустимі рівні шумового навантаження;

щодо поверхневих та підземних вод – відсутність на них безпосереднього впливу.

Територіальні обмеження – визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалась на території планованої діяльності та поряд з нею.

 

щодо технічної альтернативи 1:

не розглядається, технічна альтернатива 1 не прийнята.

щодо технічної альтернативи 2:

не розглядається, технічна альтернатива 2 не прийнята.

щодо територіальних альтернатив 1,2: територіальні альтернативи не розглядаються, об’єкт існуючий.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо планованої діяльності:

Планована діяльність здійснюватиметься на території діючого підприємства в існуючому виробничому корпусі, який було пристосовано для збирання автомобілів і доцільно його використання для збирання автобусів. Залучення додаткових земельних ресурсів не передбачено. Всі роботи, які направлені на встановлення обладнання виконуються з використанням існуючих засобів і комунікацій.

Захист прилеглої території забезпечується дотриманням усіх вимог щодо екологічної безпеки під час реконструкції.

Щодо технічної альтернативи 1:

не розглядається.

Щодо технічної альтернативи 2:

не розглядається.

Щодо територіальних альтернатив 1, 2: територіальні альтернативи не розглядаються, об’єкт існуючий.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо планованої діяльності:

Вплив на клімат та мікроклімат – об'єкт на мікрокліматичні умови не впливає. Ультразвукові, магнітні та електромагнітні хвилі, іонізуюче та радіаційне випромінювання при експлуатації об’єкта відсутні.

Вплив на геологічне середовище – не впливає.

Вплив на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря очікуються в межах нормативів граничнодопустимих викидів. Змін у переліку забруднюючих речовин, викиди яких здійснюються підприємством в теперішній час,  не очікується, так як сировина, технологія виробництва автобусів аналогічна технології існуючого виробництва автомобілів.

Вплив на водне середовище – безпосереднє скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Використання води на технологічні потреби та утворення стічних вод технологією виробництва не передбачено.

Вплив на ґрунти, як і на поверхневі і ґрунтові води, не здійснюється, оскільки реконструкція і експлуатація об’єкта планованої діяльності унеможливлюють негативний вплив на земельні ресурси в районі розташування існуючого корпусу, а також не призведе до зміни механічних, фізико-хімічних та інших властивостей ґрунту, поверхневих і ґрунтових вод.

Вплив на рослинний та тваринний світ – опосередкований вплив: присутність людей та споруд, технологічного обладнання, шумовий вплив.

Навколишнє соціальне середовище – створення додаткових робочих місць мають позитивний вплив.

 

Навколишнє техногенне середовище – додатковий вплив не очікується.

Щодо технічної альтернативи 1: не розглядається,

щодо технічної альтернативи 2: не розглядається,

щодо територіальних альтернатив 1,2: територіальні альтернативи не розглядаються, об’єкт існуючий.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" згідно з підпунктом 5 пункту 3, статті 3 – виробництво і складання автомобілів, виробництво двигунів.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде - Дозвіл на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається Міністерством екології та природних ресурсів України та інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації  за адресою: вул. Незалежної України, 72а, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69035; e-mail: zdn@zdn.gov; тел.: (061) 224 70 28; контактна особа – Бєляєва Оксана Вікторівна, заступник начальника відділу оцінки впливу на довкілля та моніторингу.

 

Версія для друку
zaz new logo Легковые автомобили и автобусы

phone 0 800 500 233 Lanos
phone 0 800 500 233 Forza
phone 0 800 501 752 I-Van
 
 
logo kia Легковые автомобили и внедорожники

phone 0 800 502 909 KIA
 
 
logo tata

Грузовые автомобили


phone 0 800 501 752 TATA